Vol.352嫩模韩静安私房黑色系情趣内衣秀白嫩肌肤诱惑写真[48P]_韩静安_模范学院

Vol.352嫩模韩静安私房黑色系情趣内衣秀白嫩肌肤诱惑写真[48P]_韩静安_模范学院

阴气重而阳气清,理也。或问皂荚生用乎,抑熟用之乎?

夫膀胱泻水也,然必得肺金之气清肃下行,而乃水走于阴器而出。或问冰雹之水,亦霜雪之类,亦可入药乎?

 月水一出于儿门,则月水成至阴之形,纯阳而变为纯阴,全是杀气而非生气矣。否则,必须砂锅内蒸熟,晒干为末。

 但阴炼,不若阳炼之无气臭也。曰∶莲子而不用心,此清心汤之所以不效也。

若看症之确,少用固救人。米泔洗净,童便浸揉,色白为度,入铅瓶中,补心除惊悸,滋肾理虚痨。

若识者以之共补药调剂为丸,未必不大生精力,惜不可多得。 龙骨遇燕子,自然内容:海螵蛸,味咸,微温,无毒。

Leave a Reply