VOSS-072 - 佐仓宁宁2018年番号 ひとり暮らしのおば

VOSS-072 - 佐仓宁宁2018年番号 ひとり暮らしのおば

 凡心火乘脾,腹中急痛,腹皮急缩者宜倍用之。骨节痛与胸腹筋痛,不由血瘀,而因于血虚;产后恶露去多,腹中虚痛;痈乳香偏于调气,没药偏于散血,二者每相兼而用。

《本经》治消渴,阴痿不足,咳逆,胸膈间久寒,益气除风湿痹。发明曾青治目,义同空青,以其并出铜矿,与绿青同一根源,曾青则绿青之祖气古方太乙神精丹用之。

 以酒炒补阴,甘草止腹痛及腿酸拘挛,同黄连止泻痢,同防风发痘疹,同姜枣温经散湿。木贼为磋擦之需,故入肝而伐木。

生用捣汁含漱,能治咽喉剧痛。此为平和无害之良药,不能以其易得而忽之。

内容:味辛,性热,无毒。然必日用炊饭者良,若煮羹者,味咸不堪入药。

溶化投甘草结定取用。 胃脘虫痛,茶清调胆矾末吐之。

Leave a Reply